ระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ สำนักงาน กศน.(DMIS)

DMIS จะปิดการรายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2563 ในวันที่ 15 ตุลาคม 2563

ระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ สำนักงาน กศน. (DMIS) ปีงบประมาณ 2563

ท่านสามารถรายงานผลบ้านหนังสือชุมชน ปี พ.ศ. 2563 ได้ที่นี่ >>>>คลิก<<<<

ท่านสามารถเข้าดูผลการดำเนินการปี 2562 ได้ที่นี่ >>>>คลิก<<<<

ระบบกำหนดรหัสประจำตัวผู้เรียนเพื่อเข้ารับการศึกษาสำหรับผู้ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร>>>>คลิกที่นี่<<<<<<

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ประกอบการจัดซื้อประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายละเเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์