ระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ สำนักงาน กศน.(DMIS)

ระบบ DMIS2564 ปิดการรายงานผลการดำเนินงานแล้ว

ท่านสามารถเข้าสู่ระบบเพื่อดึงข้อมูลการรายงานได้

ระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ สำนักงาน กศน. (DMIS)

ท่านสามารถรายงานผลบ้านหนังสือชุมชน ปี พ.ศ. 2564 ได้ที่นี่ >>>>คลิก<<<<

ท่านสามารถเข้าดูผลการดำเนินการปี 2563 ได้ที่นี่ >>>>คลิก<<<<

ระบบกำหนดรหัสประจำตัวผู้เรียนเพื่อเข้ารับการศึกษาสำหรับผู้ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร>>>>คลิกที่นี่<<<<<<

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน พฤษภาคม 2563 จากกระทรวง MDES

เอกสารรายละเเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์